sir1
27 مهر 1401 - 21:58

قویاً مخالف جنگ و تسلیح هر یک از طرفین جنگ بوده و هستیم

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما قویاً مخالف جنگ و تسلیح هر یک از طرفین جنگ بوده و هستیم و به مقامات اوکراین گفته‌ایم چنانچه سندی در خصوص استفاده از پهپادهای ایرانی وجود دارد، ارائه کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، در تماس تلفنی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان و گردان گرلیچ رادمن، وزیر امور خارجه و اروپای کرواسی، طرفین در خصوص مناسبات دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی به رایزنی پرداخته و بر تعمیق همکاری‌ها تاکید کردند. امیرعبداللهیانگرلیچرادمنالمللیطرفین در این تماس تلفنی آخرین وضعیت روابط دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند و بر اهمیت توسعه و تحکیم آن تاکید کردند. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به حوادث اخیر اوکراین و ادعاهای مطرح شده از سوی برخی مقامات این کشور، مبنی بر اینکه از پهپادهای ایرانی که سال‌ها قبل به روسیه تحویل داده شده‌اند، در جنگ علیه اوکراین استفاده شده، اظهار داشت: ما قویاً مخالف جنگ و تسلیح هر یک از طرفین جنگ بوده و هستیم و به مقامات اوکراین گفته‌ایم چنانچه سندی در خصوص استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین وجود دارد، ارائه کنند. پهپادهایپهپادهایرئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان خاطرنشان کرد: البته ما سال‌ها است که با روسیه همکاری دفاعی داریم، اما از جنگ علیه اوکراین حمایت نکرده ایم و هیچ یک از تسلیحات ایرانی را در اختیار روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین قرار نداده‌ایم. ایموزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اقدام نادرست اخیر شورای وزیران اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران که بر مبنای مجموعه‌ای از اطلاعات غلط صورت گرفت، اظهار داشت: من پیش‌تر به آقای بورل در این خصوص هشدار داده بودم و همکاران من هم اکنون در حال بررسی پاسخ متناسب و متقابل نسبت به این اقدام اتحادیه اروپا هستند. بورلوزیر امور خارجه کرواسی نیز در این تماس، با تاکید بر مناسبات خوب حاکم بر روابط دو کشور، ضمن ابراز حمایت کرواسی از احیای برجام اظهار داشت: مواضع طرف ایرانی را به اطلاع همکاران خود در اتحادیه اروپا خواهد رساند.
منبع: مهر
شناسه خبر: 792248